SCRAMBLER 400 X

ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ ПЪТИЩА

Красиво балансиран, пъргав без усилие. Scrambler 400 X е създаден за всички ездачи и всякакви терени.

 

 

 

SCRAMBLER 400 X

Scrambler 400 X е готов за всеки път.

Цена:  12 900 лв.